MX 1001 fra Heljan var før MX 1030 Eurorail nu ommalet af B&G Modeljernbaneklub