Her ses MX Lollandsbanen og My 1149
efter ommaling.